♠  ♥       Bridge Club  Berg & Terblijt      ♣
reglement
Reglement van onze kampioenscompetitie :

Om in de eindstand van een competitieperiode van zes zittingen opgenomen te worden moet een paar minstens 50%  van het aantal zittingen gespeeld hebben.

Wanneer een B-paar in de A-lijn speelt krijgt dat paar 3% compensatie.

Clubmeesterpunten worden toegekend wanneer een paar in een periode van zes zittingen minstens 50% van het aantal zittingen met de vaste partner gespeeld heeft.
Is dit niet het geval krijgt dat paar géén CMP's. Speelt een paar wel minstens 3x maar met een invaller dan blijft het paar gerangschikt op de behaalde plaats met het gescoorde percentage. Hiermee kan degradatie dus voorkomen worden.

Bij absentie wordt een voorlopige score van het eigen gemiddelde op dat moment toegekend met een maximum van 52%
Na zitting 6 worden de voorlopige scores vervangen door de gemiddelde score van de in de juiste paarsamenstelling gespeelde drives over de gehele ronde (6 zittingen) met een maximum van 52%. De volgende regels (welke zo veel als mogelijk recht doen aan een parencompetitie maar zo veel mogelijk vrijheid bieden en zo weinig mogelijk wrevel bij een ieder die elke week in de juiste samenstelling aanwezig is en waarbij aanwezig zijn loont) zijn dit jaar van toepassing.

Spelen met
.............. 
-    een invaller van binnen de club:      de gemaakte scores
-    een invaller van buiten de club:       maximaal 54%
-    combi-paren: géén minimum;          maximum eigen gemiddelde+ 5%
-    spelen als paar in een hogere categorie is niet van toepassing d.m.v. de combitafel
  
 
Clubmeesterpunten (CMP)
             Voor het clubkampioenschap worden 6 ronden van ieder 6 zittingen gespeeld.
             Aan het einde van elke ronde krijgt elk paar "clubmeessterpunten"  toegedeeld. Aan de hand van deze puntentelling wordt aan het einde van de 6e ronde de eindstand bepaald voor het clubkampioenschap.
            Daarnaast is er ook een B kampioen welke gedestilleerd wordt uit de 5 ronden van de "echte" B lijn.
            De 1 ronde bestaat uit 2 gelijke lijnen waarbij de 1e van elke lijn 80 punten krijgt, daarna loopt de telling met 2 punten af, dus 2e plaats = 78 punten etc. Na deze ronde worden de paren gesplitst waarbij de beste 6,8 of 10 van de Rode en Gele lijn de A lijn vormen afhankelijk van het aantal leden. (Dit jaar 2015 de 1e 7 paren)
            In de 2e ronde hebben we dus een "echte" A en B lijn geselecteerd op sterkte.
            Vanaf de 2e ronde kennen we een promotie en degradatie regeling.
            De laatste 3 paren van de A lijn degraderen en de 1e 3 paren van de B lijn promoveren.
            De 1e plaats in de B lijn krijgt 70 punten. Ook hier loopt de telling telkens met 2 punten af.
 
Alerteren: De HUISREGEL = dat elk afgesproken conventioneel bod moet worden gealerteerd. Ook biedingen boven de 3 Sans Atout.
Reden
: het niet gebruiken van systeemkaarten.
            In bijzondere gevallen beslist de clubleider in overleg met de wedstrijdleider

cg 5-2-2016